Remote Explosive Scent Tracing (REST)

REST 2.0 is een vernieuwde screeningstechniek speciaal ontwikkeld om grote vracht volumes tegelijkertijd te screenen.

Er worden luchtmonsters genomen van gesloten units zoals trailers, containers of ULDs. De luchtmonsters worden vervolgens in een speciale ruimte gecontroleerd op (al dan niet) aanwezigheid van explosieven.

REST 2.0 is met name voor grote partijen, kwetsbare en waardevolle lading een goede screening methode. De vracht hoeft niet extra te worden gelost en weer geladen waardoor het risico op schade minimaal wordt gehouden en vracht snel en efficient veilig gemaakt kan worden.

Doordat het Twickelerveld b.v. beschikt over een mobiele afzuig unit voor het maken van luchtmonsters kunnen we op Schiphol e.o de units/trailers ect. ook bij u op de locatie komen maken waarna deze naar het controle centrum worden vervoerd.

Op Schiphol beschikt het Twickelerveld over een capaciteit om 40 trailers per uur te kunnen verwerken.

Contact ons over de eisen welke gesteld worden: